Våra tjänster


Energioptimering

Effektiviserar nya & befintliga anläggningar med avsikt att spara så mycket energi som möjligt samtidigt som god komfort behålls.


Projektering

Tar fram lösningar för kundens behov och säkerställer att dessa fungerar enligt funktionskraven.


Entreprenader

Vi utför entreprenader där vi projektleder, levererar apparatskåp och styrinstallationer. Systemintegration och övervakningsdelen, levererar SCADA-system.


Service/Avhjälpande underhåll

Vi provar av/kontrollerar funktioner och läser av att temperaturer & regleringar fungerar på avsett sätt. Vi för protokoll för eventuella framtida åtgärder.


Serviceavtal/Förebyggande underhåll

Vi utför service vid fel på komponenter eller vid behov av felsökning, förändringar/ombyggnader av befintliga anläggningar.