Kommersiella fastigheter


Referensobjekt: Skatås Motionscentral


Kund: Göteborgs Stad, Idrott & förening
Styrsystem: SAIA
Övervakningssystem: CITECT
Projektledare: Johanna Kembro
Projekttid: 2020 – 2021

Omfattning:
Vid byte av bergvärmepump och ventilationsaggregat för att kunna förse byggnaden med en bättre inomhus miljö genomfördes en ombyggnation och uppdatering av apparatskåpet.

Academic writing takes a lot of time as it’s necessary to get well written texts that covers topic. Fortunately, when I write my essay I use this awesome platform. It helps me with my content online. Professional writers can easily create an excellent essay on any theme.

Uppkoppling gjordes mot vårat SCADA system CITECT.
Det blev ett bra resultat och Skatås motionscentral kan nu fortsätta leverera god miljö till sina besökare.


Referensobjekt: Lundbybadet


Kund: Göteborgs Stad, Idrott & förening
Styrsystem: SAIA
Övervakningssystem: CITECT
Projektledare: Johanna Kembro
Projekttid: 2020 – 2021

Omfattning:
I samband med en omfattande renovering på badhuset gjordes även ett byte av fyra befintliga ventilationsaggregat samt ett nytt tillkommande. Vi fick nöjet att koppla upp dessa aggregat till Citect samt komplettera temperaturgivare runt om i fastigheten.
Gamla skåp som inte hade någon funktion mer revs ut och ett nytt installerades.

Citat från projektledaren: “Det var både spännande och utmanande att arbeta med simhallsaggregat då de är lite annorlunda utformade men slutresultatet blev väldigt bra tack vare kompetenta tekniker och programmerare”


Referensobjekt: Kungspassagen


Kund: Vasakronan
Styrsystem: SAIA
Övervakningssystem: WEBPORT
Projektledare: Claes Skogsberg
Projekttid: November 2015 – Januari 2016

Omfattning:
Projektet omfattar ombyggnation av tre apparatskåp med styrsystem för Värme, Kyla och Ventilation. Styrsystem som levererats är av fabrikat SAIA. Övervakningen sker via ett webbaserat gränssnitt ( Webport ).
Nya funktioner innefattar energioptimeringar och övervakning med loggningar och larmsändning via mail.

För allmänna frågor kring våra projekt fyll i nedanstående uppgifter:


    Namn

    Din E-post

    Meddelande