Våra tjänster


Energioptimering

Alla fastigheter ser olika ut och har specifika förutsättningar för hur mycket energi som förbrukas vid drift. Genom ett uppdaterat och kvalitetssäkrat styr- och reglersystem hjälper vi er att sänka fastighetens energiförbrukning. Detta bidrar i sig till sänkta driftskostnader, värdeförhöjning på fastigheten samt att det ekologiska fotavtrycket minskar.

Vi effektiviserar nya och befintliga anläggningar med avsikt att spara så mycket energi som möjligt samtidigt som god komfort behålls.


Projektering

Projektering är A&O när det kommer till energioptimering. Våra duktiga konstruktörer hjälper er att skräddarsy lösningar efter varje kunds enskilda behov och säkerställer att dessa fungerar enligt funktionskrav. Vi strävar alltid efter bästa möjliga funktionalitet och sätter stort värde i kvalitet från start och in i framtiden.

Detta innefattar bland annat konstruktion av driftkort, tekniska beskrivningar, riskanalyser, granskning av apparatskåpsritningar, materialbeställning och mycket mer.


Entreprenader

Vi utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader där vi leder projektet från början till slut. Detta innefattar bland annat projektledning/konstruktion, programmering, systeminstallation samt utbildning.


Service/Avhjälpande underhåll

Vi provar av/kontrollerar funktioner och läser av att temperaturer & regleringar fungerar på avsett vis. Vi för protokoll för eventuella framtida åtgärder.


Serviceavtal/Förebyggande underhåll

Vi utför service vid fel på komponenter eller vid behov av felsökning, förändringar/ombyggnader av befintliga anläggningar.